PRIVACYVERKLARING PROJECTENWEBSITES

FRISOPLAN B.V.
16 oktober 2018

In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we
ermee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar en waarom jouw gegevens opgeslagen
worden. Ook lees je welke je rechten je hebt over jouw gegevens.

De privacyverklaring kan in de loop van de tijd aangepast worden. Het is daarom handig om
deze regelmatig te raadplegen.

FRISOPLAN B.V.
Deze website valt onder verantwoordelijkheid van Frisoplan B.V. Frisoplan is een bedrijf dat
zich richt op het ontwikkelen en verkopen van woningen. Op deze website verzamelen wij
gegevens. In deze privacyverklaring lees je wat we met jouw gegevens doen.

Contactgegevens:
Frisoplan B.V. | www.frisoplan.nl | 0515 – 43 66 66 | Info@frisoplan.nl
Pieter Zeemanstraat 9 | 8606 JG | SNEEK
Contactpersoon AVG: René Lenes

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Frisoplan B.V. Deze
zijn de volgende:

1. Contact opnemen
Jouw gegevens verzamelen we als je contact opneemt met Frisoplan via de website. In dit
formulier vragen we alleen om de benodigde gegevens, zodat wij contact met je op
kunnen nemen. Je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres worden hiervoor
gebruikt.

2. Analytics
De website van Magna Fossa verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn onder hoe lang je op onze website
was en hoeveel pagina’s je hebt bezocht. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden
aan jouw persoonlijke gegevens.

3. Nieuwsbrief
Frisoplan B.V. stuurt voor het project Magna Fossa via e-mail nieuwsbrieven. Deze zijn
enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.
Wij verwerken de gegevens alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming of om de
overeenkomst uit te voeren die wij met jou afsluiten. Ook delen wij de gegevens met de
verantwoordelijk makelaar. Voor dit project is dit Makelaardij Sneek. Hun privacybeleid is op
hun website te lezen.

Op de site worden tijdelijke cookies gebruikt. Deze kunnen geregistreerd worden, maar
worden niet door ons gebruikt of naar jou herleidbaar opgeslagen.

ONTVANGERS

 1. Makelaardij Sneek
  De gegevens die je invult op het contactformulier worden doorgestuurd naar
  Makelaardij Sneek in Sneek. Zij gebruiken deze gegevens om contact op te nemen
  met je.
 2. Host
  De e-mail van Frisoplan B.V. wordt gehost bij Isnet. Als jij contact opneemt via de
  formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van
  Friso.
  De website en back-ups van de website worden gehost bij Hostnet. Gegevens die jij
  achterlaat op de websites van Frisoplan B.V. zijn op de servers van Isnet opgeslagen.
 3. La Posta
  De nieuwsbrief versturen wij met La Posta. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de
  nieuwsbrief worden jouw naam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de
  daarvoor bestemde lijst in Excel. Deze wordt vervolgens gekoppeld aan de site van
  La Posta.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?
De gegevens worden voor langere tijd bewaard door Frisoplan B.V. maar nooit langer dan
nodig is voor het uitvoeren van de activiteit. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk als wij
wettelijk gezien de gegevens langer moeten bewaren (in geval van een koopovereenkomst
bijvoorbeeld).

 1. Contact opnemen
  Op het moment dat jij de gegevens voor informatie naar Frisoplan B.V. stuurt worden
  de gegevens doorgestuurd naar de makelaar. Hij bewaart deze gegevens maximaal 2
  jaar of zolang het project loopt. De e-mails met jouw persoonsgegevens bewaren wij
  maximaal 2 jaar of zolang het project loopt.
 2. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem. Jouw naam en
  persoonlijke gegevens zijn daar niet aan verbonden. Deze gegevens worden voor
  onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 3. Nieuwsbrieven
  De lijst met adressen voor de nieuwsbrief bewaren wij tot de oplevering van
  een project. Daarna worden de adressen vernietigd

BEVEILIGING
Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de eerder genoemde
systemen. Wij maken geen fysieke kopieën hiervan. De persoonsgegevens die door externe
partijen worden opgeslagen zijn uitsluitend toegankelijk via software en beveiligd met een
wachtwoord en, daar waar mogelijk, tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens
openen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord. De website is beveiligd door een SSLcertificaat.
Dit is te zien aan het slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om altijd jouw gegevens op te vragen bij Frisoplan B.V. Dit kan zowel telefonisch als
  via de e-mail. Je krijgt dan een overzicht met jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen jouw gegevens niet (meer)? Dan kun je die wijzigen door op de daarvoor bestemde url onderaan
  de nieuwsbrief te klikken.
 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Frisoplan B.V. en de makelaar vastgelegd worden? Dan kun je
  ons vragen jouw gegevens te wissen.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Als je vindt dat wij niet goed met jouw gegevens omgegaan zijn dan kun je een klacht indienen.
 5. Recht op overdracht
  Als je wilt dat Frisoplan B.V. jouw gegevens overdraagt aan een andere partij, dan kun je hiertoe een
  verzoek bij ons indienen.
 6. Recht op stop gegevensgebruik
  Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stopzetten van het gebruik van
  jouw persoonsgegevens.

Wil je je beroepen op één of meer van bovenstaande rechten? Dat kan op twee
manieren:
• Telefonisch via 0515 – 43 66 66.
• E-mail: info@frisoplan.nl o.v.v. privacy

PLICHTEN
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang; namelijk een commercieel belang.
Denk hierbij aan het versturen van informatie over de verkoop en realisatie van Magna Fossa. Jouw gegevens
verkopen wij nooit aan een andere partij.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn je naam en e-mailadres zodat wij de nieuwsbrief kunnen
versturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd kunnen wij de dienst niet verlenen.

Frisoplan B.V. mag, als dit wettelijk vereist is, jouw gegevens openbaar maken. Daarbij zullen wij altijd jouw
privacy zoveel mogelijk respecteren.