PRIVACYVERKLARING PROJECTENWEBSITES FRISOPLAN B.V.

16 oktober 2018


In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we ermee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar en waarom uw gegevens opgeslagen worden. Ook leest u welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

De privacyverklaring kan in de loop van de tijd aangepast worden. Het is daarom handig om deze regelmatig te raadplegen.

FRISOPLAN B.V.

Deze website valt onder verantwoordelijkheid van Frisoplan B.V. Frisoplan is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en verkopen van woningen. Op deze website verzamelen wij gegevens. In deze privacyverklaring leest u wat we met uw gegevens doen.

Contactgegevens:

Frisoplan B.V. | www.frisoplan.nl   | 0515 – 43 66 66 |  Info@frisoplan.nl
Pieter Zeemanstraat 9 | 8606 JG |  SNEEK
Contactpersoon AVG: René Lenes

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Frisoplan B.V:

 1. Contact opnemen
  Uw gegevens verzamelen we als u contact opneemt met Frisoplan via de website. In dit formulier vragen we alleen om de benodigde gegevens, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres worden hiervoor gebruikt.
 1. Analytics
  De website van Magna Fossa verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn onder andere hoe lang u op onze website was en hoeveel pagina’s u hebt bezocht. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.
 1. Nieuwsbrief
  Frisoplan B.V. stuurt voor het project Magna Fossa via e-mail nieuwsbrieven. Deze zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.

Wij verwerken de gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming of om de overeenkomst uit te voeren die wij met u afsluiten. Ook delen wij de gegevens met de verantwoordelijk makelaar. Voor dit project is dit Makelaardij Sneek. Hun privacybeleid is op hun website te lezen.

Op de site worden tijdelijke cookies gebruikt. Deze kunnen geregistreerd worden, maar worden niet door ons gebruikt of naar u herleidbaar opgeslagen.

ONTVANGERS

 1. Makelaardij Sneek
  De gegevens die u invult op het contactformulier worden doorgestuurd naar Makelaardij Sneek in Sneek. Zij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen.
 1. Host
  De e-mail van Frisoplan B.V. wordt gehost bij Isnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Friso.De website en back-ups van de website worden gehost bij Isnet. Gegevens die u achterlaat op de websites van Frisoplan B.V. zijn op de servers van Isnet opgeslagen.
 1. La Posta
  De nieuwsbrief versturen wij met La Posta. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst in Excel. Deze wordt vervolgens gekoppeld aan de site van La Posta.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

De gegevens worden voor langere tijd bewaard door Frisoplan B.V. maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteit. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk als wij wettelijk gezien de gegevens langer moeten bewaren (in geval van een koopovereenkomst bijvoorbeeld).

 1. Contact opnemen
  Op het moment dat u de gegevens voor informatie naar Frisoplan B.V. stuurt worden de gegevens doorgestuurd naar de makelaar. Hij bewaart deze gegevens maximaal 2 jaar of zolang het project loopt. De e-mails met uw persoonsgegevens bewaren wij maximaal 2 jaar of zolang het project loopt.
 2. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem. Uw naam en persoonlijke gegevens zijn daar niet aan verbonden. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 3. Nieuwsbrieven
  De lijst met adressen voor de nieuwsbrief bewaren wij tot de oplevering van een project. Daarna worden de adressen vernietigd.

BEVEILIGING

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de eerder genoemde systemen. Wij maken geen fysieke kopieën hiervan. De persoonsgegevens die door externe partijen worden opgeslagen zijn uitsluitend toegankelijk via software en beveiligd met een wachtwoord en, daar waar mogelijk, tweestapsverificatie. De apparaten die uw gegevens openen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord. De website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit is te zien aan het slotje voor de URL.

 

UW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om altijd uw gegevens op te vragen bij Frisoplan B.V. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail. U krijgt dan een overzicht met uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet (meer)? Dan kunt uw die wijzigen door op de daarvoor bestemde URL onderaan de nieuwsbrief te klikken.
 3. Recht op wissen van gegevens
  Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Frisoplan B.V. en de makelaar vastgelegd worden? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wissen.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Als u vindt dat wij niet goed met uw gegevens omgegaan zijn dan kunt u een klacht indienen.
 5. Recht op overdracht
  Als u wilt dat Frisoplan B.V. uw gegevens overdraagt aan een andere partij, dan kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen.
 6. Recht op stop gegevensgebruik
  Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heeft u het recht op het stopzetten van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wilt u beroepen op één of meer van bovenstaande rechten? Dat kan op twee manieren:

PLICHTEN

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang; namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het versturen van informatie over de verkoop en realisatie van Magna Fossa. Uw gegevens verkopen wij nooit aan een andere partij.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn uw naam en e-mailadres zodat wij de nieuwsbrief kunnen versturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd kunnen wij de dienst niet verlenen.

Frisoplan B.V. mag, als dit wettelijk vereist is, uw gegevens openbaar maken. Daarbij zullen wij altijd uw privacy zoveel mogelijk respecteren.